Drammen 8. og 9. mai

 

Glimter fra fredsfestival2004

I år ble festivalen utvidet til 2 dager.

Det var sol og varme som tok imot årets fredsfestival lørdag 8. og søndag 9.mai..

Etter et hyggelig møte opp på spiraltoppen, og etter en kort sirkeldans v/ Kristel, startet vi fredstoget gjennom spiraltunnellen og ned mot byen. Det ble stemningsfullt med fakler i tunnelens mørke.

 

 

Fredstoget er på vei i Spiralens indre

Dansen på spiralen

Her finner du fredstalen v/Jordunn Pedersen under åpningsermoni i parkscenen.
Åpningstale

Åpningstale v/Jorunn Pedersen

Robert rammet talen med overtoner fra sin spesielle fløyte.

Et vellykket rock/pop konsert fulgte åpningsermoni og ga festivalen den perfekte starten.

Publikum inntar plass

Festivalen fortsetter på Fjell bydelshus

Taiji for å våkne opp

Man blir kjent med hverandre

Fredsirkel

Kunsten å skape fred .... og knuse glass

 

Bygg broer ikke murer

Afrika fortelling

Lunsj

Et hyggelig workshop : mitt hjem

Paneldebatt : Oppdragelse og pedagogi for fredskapende verdier

Fred i tekst og bilder

Musikkens stund og fredprisutdeling

 

Tildelt pris : et maleri av Hilde Aga Bruun

Program for åretsfestival

Program

lørdag 8.mai

Sted: Spiraltoppen

15.30 Møte ved "kanonene" på Spiraltoppen
16.15 Fredstog fra spiraltoppen, gjennom spiraltunnelen til parkscenen

Sted : Parkscene

17.00 Åpningssermoni v/ Jorunn Pedersen
17.30 Konsert ved "Curfew & The Groomy pardon" (happy musikk), "Nathaniel's Tube" ( pop viser), "Fluffy Bunnies" (rock musikk), "Misty Blue" (jazzet pop)
 
19.30 Avslutning

søndag 9.mai

Sted: Fjellbydelshus

09.00 Morgen gym : Taiji (Tai Chi) v/ Anette Leivestad
10.00 Fredsirkel ( Forskjellige livsyn og tro i dialog og bønn )
11.15 Workshop "Kunsten å skape fred" v/Einar Michelsen fra First-Week Foundation
13.15 Lunsj
14.00 "Bygg broer ikke murer" v/Inger Gjønnes
14.30 "Afrika fortellinger i ord og rytmer" v/Mar Gueye og Thea Breivik
15.00 Workshop "Mitt hjem" v/ Inger Middlethon
17.00 Panel debatt "Oppdragelse og Pedagogikk for fredskapende verdier" (v/ steiner pedagog Svein Bøhn, Montessori pedagog Martine Hestnes Vatland, representant for Norges Freds Råd pedagog Anne Halvorsen, pedagog Inger Gjønnes
 
18.30 Diashow "Fred i tekst og bilder" v/ Elisabeth Foroughi-Elsasser
19.00 Musikkens stund og fredsprisutdeling (pianist Gunnar Sama spiller Domenico Scarlatti og Robert Schumann, og sangkoret Fønix synger utvalgte stykker)
20.30

Avslutning

Fredsvinneren 2004

Den lokale fredsprisen 2004 gikk til Unni Helland  
Årets fredspris gikk til Unni Helland, for sin innsats for fred og mellommenneskelig forståelse. Hennes innsats på Fjell skole har skapt grunnlag for flerkulturell aksept hos barna og foreldre. Hennes budskap mot rasisme har vært tydelig i alle år og har preget hennes aktiv deltagelse i samfunnsdebatter og skolearbeid. Vi takker Unni Helland for alt hun har gjort for Fjell Skole. Vi håper at alle barna kan bære videre som voksne, de prinsipper av toleranse og respekt for hverandre som er så nødvendig i vår utfordrende tid. Takk Unni.
Unni Helland
 

Fredstoget

Hva er det du vil, krig eller fred ?

Hvis det er fred det du du ønsker, da er fredstoget en anledning for å vise det.

Fredstoget er ”foråpningen” av fredsfestivalen

Vi ”marsjerer” for å åpne en begivenhet, et møte, en fredsfestival.

Et ”tog”, i overført betydning, består av en ”rekke” mennesker som går i samme retningen. Dette viser både en viss samhørighet og et felles mål.

Det er som en elv som strømmer mot havet. Den berikes og styrkes av mange andre ”små” elver som går i samme retning og som velger å stå sammen i sin utfordrende vandring. En liten elv risikerer ofte å bli tørr før den når havet. Men når den slår seg sammen med andre ”små” elver, blir den så pass stor og kraftig at ingenting kan stanse den. Den er uovervinnelig !

Fredstoget går gjennom Spiralen

Vi samles på spiraltoppen (natur) ved 15.30 tiden like ved ”kanonen”. Der blir vi kjent med hverandre og får utdelt faklene. Ved 16.00 tiden begynner vandringen ned mot byen (kultur) gjennom selve spiralen (det er første gang i Drammens historie at man ”går” gjennom spiraltunnellen. Dette blir en unik opplevelse).

Det blir en reise gjennom underverdenen (det indre), gjennom de 7 forskjellige etasjer (inkludert toppen), før vi kommer ut i lyset igjen ned i byen.

Det er bare nå at ”toget” blir synlig og viser sin vilje for fred.

Vandring fortsetter fra Spiralens utgang gjennom Eivind Olsensvei, Dronningsgata, ned til Haugesgata og over til Parkscenen.

 

 

 

 

Dialog / Debatt

Oppdragelse og pedagogikk for fredskapende verdier

Individet gjenspeiler samfunnet og samfunnet gjenspeiler individer

Hele mennesket historie er markert av mørke perioder med krig og vold. Betyr dette at krig og vold er en del av menneskets natur ?

Kan vi forandre på historiens kurs ved å dyrke et verdisystem som setter fred og toleranse i fokus ?

Dialog debatt :

Bli med på årets debatt. Alle er velkommen til aktiv deltagelse.

Våre gjester for årets debatt er:

 

 

 

Fredssirkelen

 

 

 

 

 

Forskjellige livssyn og tro i dialog og bønn

Fredssirkelen er en anledning til å dele din tro med andre, og uttrykke ditt ønske om fred. Vi kommer sammen og forteller hva vår tro har å bidra med i forhold til fred og inviterer til fellesbønn og ettertanke.La ikke din tro være i veien for å møte andre, sette pris på mangfoldighet og samarbeide for felles verdier.Det er nødvendig å bli fri fra en hvilken som helst fanatisme hvis vi vil oppleve selve kjernen av vår egen tro. En kjerne hvor alle andres tro møtes og næres.

Hvordan sirkelen blir fremført

Fredssirkelen skal vare 1 time, den er koordinert av en moderator og består av 3 hoved faser:

Representanter for de forskjellige livssyn forteller kort om sin tro og hvordan den kan bidra til fred

Sirkelensdeltagere inviteres til å være aktiv med spørsmål og kommentarer, som bør være positiv og berikende, ikke destruktiv og polemisk.

Hvert livssyns representant bidrar med en bønn eller et ønske/dikt om fred og inviterer deltagerne til å være med.

Vi avslutter fredssirkelen med 5 minutter stillhetstund.